Δυο λόγια για την Παλαιά Διαθήκη

Να ξεκαθαρίσω ότι η Παλαιά Διαθήκη δεν είναι Ιστορικό βιβλίο. Δεν γράφτηκε ως ένα τέτοιο. Πρόθεση των συγγραφέων της Π.Δ δεν είναι να παρουσιάσουν την Ιστορία του Ισραήλ, αλλά μέσω του ιστορικού οχήματος της διήγησης, να μεταφερθεί το Θεολογικό μήνυμα.

Η συνέχεια εδώ...